MODUL 3

På modul 3 begynder man på Konceptmodellen. Man arbejder på dette modul med trin 1-3 i modellen. Man ser på virksomhedens stærke og svage sider ud fra en SWOT-analyse, og hvordan kan man arbejde med en svag side så virksomheden står stærkere intern og eksternt.

Man definerer virksomhedens målgruppe og arbejder med, hvordan man bedst rammer dem markedsføringsmæssigt og salgsmæssigt, ikke mindst hvordan man bedst sælger varen til dem.  Man arbejder med markedsføring, og ser på hvad der skal til for at skabe DNA i en event. Dette med udgangspunkt i den profil som virksomheden har.

 

INDHOLD

  • Konceptmodellen
  • SWOT
  • TOWS
  • Målsætninger
  • Målgruppe
  • Profil
  • Markedsføring
  • Events og aktiviteter
  • Eventens DNA

 

Ovenstående emner skal gennemgås under modul 3. Her kan man benytte sig af simulationsbaseret undervisning på følgende måde.