Undervisningsførløb

Salgsassistent/salgsassistent med profil

– et speciale i detailhandelsuddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod detailhandelsbranchen, men en brancheretning kan vælges ved valg af en af de 19 brancheprofiler eller profilen stormagasin, nærbutik eller kapitalkædedrift.

Modul 3

På modul 3 begynder man på Konceptmodellen. Man arbejder på dette modul med trin 1-3 i modellen. Man ser på virksomhedens stærke og svage sider ud fra en SWOT-analyse, og hvordan kan man arbejde med en svag side så virksomheden står stærkere intern og eksternt.

Modul 4

På modul 4 kigger man især bag om butikken. Man ser på hvordan varerne bliver købt ind til butikken
og hvilke økonomiske betragtninger der lægger bag. Her lærer man at udregne og opstille et indkøbsbudget. Man arbejder med lagerstyring og hvilke parametre man kan anvende for at optimere indtjeningen.

Modul 5

På modul dykker man dybere ned i svind og afskrivninger. Man arbejder med det interne regnskab og resultatopgørelser. Man ser på budgetter og arbejder med, hvordan man udformer et budget ud fra kriterierne.