Velkommen til SIMU Center

SIMU Center udvikler web-baserede simulationsværktøjer til erhvervsuddannelser og er leverandør til uddannelses-institutioner over hele landet.

Vi arbejder hver dag på at udvikle og forbedre vores produkter og vores kundeservice. Vi er altid velorienterede om både lovgivning på uddannelsesområdet og om erhvervslivets fordringer til fremtidens medarbejdere.

Vi har eksisteret siden 1990, og vi ser det fortsat som vores fornemste opgave at tilbyde undervisere og elever praksisnære applikationer, der understøtter et motiverende læringsrum og sikrer et mærkbart kompetenceløft af eleverne.

Vil du have motiverede og engagerede elever?

Det er afgørende for os, at vores applikationer bidrager til et stærkt elev-engagement i undervisningen. Under et SIMU-forløb skal eleverne i højere grad end ellers motivere hinanden og holde hinanden fast på aftaler i hverdagen.

Vi tror på, at elevernes samarbejde om at drive simulerede virksomheder i konkurrence med hinanden skaber en helt særlig dynamik og et naturligt ansvar for egen læring.

Vores systemer kan tilpasses mange målgrupper, og den faglige kompleksitet kan øges og mindskes efter behov. Fællesnævneren er, at det godt må være sjovt at lære

Kontakt os

Paw Hoff Jørgensen

Leder

Som daglig leder af SIMU Center har Paw ikke blot mange ledelsesopgaver, men også opgaver inden for salg, produktudvikling, forretningsanalyse og internationalt samarbejde. Han har desuden altid fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i den danske uddannelsessektor.

Bente Christensen

Drift & SUpport

Bente har været hos SIMU Center siden begyndelsen. Hun har en omfattende viden om vores forskellige systemer, som hun selv har været med til at udvikle. Derfor er hun en vigtig brik, både når det gælder service og support på de systemer, vi har i drift, og i forbindelse med udvikling af nye systemer.

Kathrine Jepsen

Drift & SUpport

Når du ringer eller skriver til SIMU Center, vil du ofte få fat i Kathrine. Hun har som tidligere elev på Kontoruddannelsen stor indsigt i, hvordan SIMU Centers simulationssoftware opleves af vores brugere. Dette sætter hende i stand til at yde den rette kundeservice og løse problemer hurtigt og effektivt.

René Johnsen

Udvikling

Projektledelse og agil IT-udvikling er Renés passion. Med sin viden om forretningsbehov og mulighederne for at omsætte disse til innovative og brugervenlige IT-systemer er han en drivkraft bag udviklingen af ny simulationssoftware for SIMU Center. René arbejder også med didaktisk design.

Bjarke Meier

Udvikling

Bjarke har mange års erfaring med udvikling af IT-systemer, og han er SIMU Centers software-arkitekt for både nationale og internationale udviklings-projekter. Som udvikler er Bjarke særligt optaget af at skabe elegante kvalitetsløsninger baseret på .NET Core og Domain Driven Design.

Kennet Sundien

udvikling

Som fullstack .NET-udvikler har Kennet sine øjne på og fingre i al vores kode.  Takket være sin evne til at komme op med både kreative og solide løsninger på vanskelige problemstillinger er Kennet i en nøglerolle i udviklingen af SIMU Centers nyeste produkter inden for praksis-orienteret digital læring.

Henrik Nielsen

udvikling

Henrik er manden bag alle SIMU Centers nuværende simulationssystemer, og han har en uudtømmelig viden om disse systemers omfattende funktionalitet. Opstår der problemer hos vores brugere, ved Henrik altid, hvad problemet er, og ikke mindst hvordan det skal løses.

Rainer Rye Larsen

udvikling

Implementering af et gennemtænkt digitalt didaktisk design kræver sin mand, og denne mand er Rainar. Han er ansat hos SIMU Center på et tre-årigt forsknings-stipendiat, hvorunder han bl.a. undersøger de mange fordele, der er forbundet med at anvende simulations-software i læringskontekster.