Simulerer kontorarbejdet i virtuelle B2B- og B2C-firmaer. Eleverne samarbejder og samhandler både nationalt og internationalt. Grupperne kan opdeles i forskellige afdelinger: Indkøb, Salg, Økonomi m.m.

 

World Pakke 1

Pakken indeholder et B2B engrosfirma (inkl. eShop), som op til 14 elever driver sammen. Der er mulighed for samhandel med mere end 50 danske virksomheder og flere tusinde internationale fordelt på 42 lande. Den internationale samhandel sker gennem virksomhedsnetværket EUROPEN-PEN International og betyder bl.a., at eleverne kan få mange flere kunder og leverandører. I den forbindelse udbygges deres sprogfærdigheder og deres indsigt i de kulturforskelle, der præger det internationale marked.

Praktikcentrene skal være det udfordrende og virkelighedsnære alternativ for elever, der ikke har fået en praktikplads til hovedforløbet. De skal have en hverdag i skolepraktikken, der så vidt muligt minder om arbejdsdagen i en rigtig virksomhed, og derfor arbejder de professionelt med bestilling og modtagelse af ordrer, fakturering, salg, katalogudarbejdelse, måneds- og årsafslutninger og meget andet. De vil desuden opleve den simulerede virksomhed fra forskellige afdelingsperspektiver, idet praktikcentrene giver mulighed for periodisk at være “ansat” i f.eks. Personale, Indkøb, Salg, Økonomi eller Marketing. 

Med denne pakke får du som vejleder adgang til vores bibliotek med udførlige vejledninger og opgaver. Herudover anbefaler vi, at du tager et SIMU-kursus og får et godt overblik over mulighederne i SIMU World, før du starter op.

World Pakke 2

World Pakke 2 indeholder et B2C firma (inkl. 2 eShops), som op til 14 elever kan drive sammen i de forskellige afdelinger med tilhørende ansvarsområder. Der er mulighed for samhandel med mere end 50 danske virksomheder og flere tusinde internationale fordelt på 42 lande. Den internationale samhandel sker gennem virksomhedsnetværket EUROPEN-PEN International og betyder bl.a., at eleverne kan få mange flere kunder og leverandører. I den forbindelse udbygges deres sprogfærdigheder og deres indsigt i de kulturforskelle, der præger det internationale marked.

 

Praktikcentrene skal være det udfordrende og virkelighedsnære alternativ for elever, der ikke har fået en praktikplads til hovedforløbet. De skal have en hverdag i skolepraktikken, der så vidt muligt minder om arbejdsdagen i en rigtig virksomhed, og derfor arbejder de professionelt med bestilling og modtagelse af ordrer, fakturering, salg, katalogudarbejdelse, måneds- og årsafslutninger og meget andet. De vil desuden opleve den simulerede virksomhed fra forskellige afdelingsperspektiver, idet praktikcentrene giver mulighed for periodisk at være “ansat” i f.eks. Personale, Indkøb, Salg, Økonomi eller Marketing.

Med denne pakke får du som vejleder adgang til vores bibliotek med udførlige vejledninger og opgaver. Herudover anbefaler vi, at du tager et SIMU-kursus og får et godt overblik over mulighederne i SIMU World, før du starter op.