Simulerer kontorarbejdet i virtuelle engrosfirmaer. Eleverne vil i små grupper stå for firmaets indkøb/salg, og med SIMU Kontor som praksisnært omdrejningspunkt stifter de bekendtskab med en bred vifte af kontoropgaver.

 

Kontor Pakke 1

Pakken indeholder et lille firma med sportsudstyr, som tre deltagere driver sammen. Som underviser får du her inspiration til samtaler med deltagerne om nogle af de krav, der stilles i erhvervslivet, såsom vigtigheden af samarbejdsevner, strukturering af arbejdsopgaver, pålidelighed og god kommunikation med kolleger.

Firmaet er på forhånd udstyret med varesortiment, og deltagerne kan derfor med det samme kaste sig over indkøb og salg. Herudover er det oplagt at koble fag som Dansk, Matematik og Engelsk på deltagernes arbejde med SIMU Kontor. Dette kan eksempelvis ske gennem udarbejdelse af priskalkulationer, tilbudsmateriale mv.

 

Kontor Pakke 2

Pakken indeholder et engrosfirma, som tre til fire elever driver sammen. Samspillet mellem teori og praksis er væsentligt i enhver SIMU-pakke, og det gælder også her, hvor fag som Dansk, Afsætning, Erhvervsøkonomi, IT, Tysk, Engelsk og Samfundsfag let lader sig integrere i SIMU-forløbet. Eksempelvis kan man indarbejde Engelsk, Erhvervsøkonomi og Afsætning i en SIMU-opgave, hvor eleverne skal trænge ind på det engelske marked. De skal kalkulere og omregne priser til anden valuta, vurdere avanceforhold og øgede omkostninger samt forholde sig til markedsføring på engelsk.

Virksomhedens sortiment er i denne pakke defineret fra start, og eleverne kan derfor med det samme kaste sig over indkøb og salg. Senere kan de så udvide varesortimentet.

Kontor Pakke 3

Pakken indeholder et engrosfirma, som tre til fire elever driver sammen. De vælger selv branche ud fra økonomiske og markedsmæssige overvejelser, og går så i gang med at udarbejde forretningsplan og budget. De skaber et navn og et logo, udvælger sortiment og leverandører, og kan efterfølgende udbygge firmaet med en eShop samt flere sprog og markeder. De forskellige fag kan let kombineres og integreres i SIMU Kontor.

For at ruste eleverne bedst muligt er det vigtigt, at læringen foregår i så realistisk et miljø som muligt, og netop dette bidrager SIMU med. Med den praksisnære undervisning øges elevernes motivation i høj grad gennem hele forløbet.