Hvad er SIMU Byg?

SIMU Byg er en variant af vores kendte produkt SIMU Butik. I SIMU Butik arbejder eleverne med butiksdrift inden for rammerne af et simuleret supermarked, mens byggevarer er det naturlige omdrejningspunkt for SIMU Byg. 


Byg-pakkerne har forskellige opbygninger og mængden af varegrupper varierer. SIMU Byg pakke 1, er designet til et studieforberedende forløb,  her skal eleverne drive en lille malerforretning med 5-8 varegrupper. I pakke 2 og 3, som er målrettet Grundforløb 1 og 2 samt EUS 5-ugers forløb, arbejdes der med op til 20 varegrupper i et mindre byggemarked. Til Hovedforløbet anbefaler vi pakke 4, som er et stort byggemarked med hele 74 varegrupper.

 

Virksomhedsbesøg hos XL-BYG

SIMU Center har i forbindelse med udviklingen af det nye produkt lavet aftale med XL-BYG om mulighed for, at vores kunder, undervisere og elever kan komme på virksomhedsbesøg og se, hvordan et virkeligt byggemarked organiseres og drives. Hvis dette kunne have jeres interesse, skal I blot henvende jer til os, og så sørger vi for, at jeres anmodning når frem til rette vedkommende hos XL-BYG. Et sådant besøg kan være rigtig relevant for mange elevgrupper – ikke kun på de merkantile uddannelser, men eksempelvis også på Grundforløb 1 på de tekniske skoler.

JEXLcorp-170b-1

Byg Pakke 1

Pakken indeholder en lille malerforretning, som tre elever driver sammen. Malerforretningen er indrettet fra start, og eleverne kan derfor med det samme kaste sig over indkøb og salg. Der er varer fra 5 varegrupper i malerforretningen fra starten, og eleverne kan derefter udvide med varer fra yderligere 3 varegrupper. De vil hurtigt erfare, at deres beslutninger som butikschef og afdelingsledere har konsekvenser for butikkens effektivitet. Med vores mindste butikspakke presses de unge dog ikke unødigt hårdt. I stedet kan der lægges vægt på tilpasset udvikling af kompetencer i det rette tempo. Som underviser får du her et værktøj, der inspirerer til samtaler med deltagerne om nogle af de krav, der stilles i erhvervslivet, eksempelvis vigtigheden af samarbejdsevner, pålidelighed og respektfuld kommunikation med kolleger.

Byg Pakke 2

Pakken indeholder et medium byggemarked, som tre til fire elever driver sammen. SIMU-forløbet kan med fordel starte op med faget Praktikpladssøgning, idet eleverne selv kan søge deres stillinger i byggemarkedet. Stillingsopslagene ligger i systemet, og processen kan til sidst munde ud i gruppedannelser til det videre forløb. Herudover kan der indføres medarbejdermøder, hvorved bl.a. faglig dokumentation og arbejdsplanlægning kan indarbejdes.

Som underviser får du her et værktøj, der på en naturlig måde integrerer erhvervsfagene og viser nogle af de krav, eleverne vil møde i erhvervslivet. Eksempelvis vigtigheden af samarbejdsevner, pålidelighed og professionel kommunikation med kolleger. Med denne pakke kan du desuden let inddrage områder som f.eks. arbejdspladskultur, planlægning, markedsføring, kundebetjening og butiksindretning i dit SIMU-forløb.

Byg Pakke 3

Pakken indeholder et stort byggemarked, som fire elever driver sammen. De bestemmer varesortiment ud fra f.eks. avancer eller vurderinger på mængden af salg samt deres strategi for lagerbinding og indkøb. De har mulighed for at sammenligne sig med konkurrenterne gennem en række nøgletal for omsætning, resultat og kundetilfredshed. Pakken indeholder 74 varegrupper med ca. 5.000 produkter, som sortimentet kan udvælges fra.

SIMU-integreret undervisning understøtter udover de rent faglige kompetencer også personlige, IT- og sociale kompetencer. Eleverne opnår forståelse for bl.a. deadlines, præsentationsteknikker, tekstbehandling, regneark, grafisk layout, samarbejde og fælles ansvar.