SIMU udvikler simulationsværktøjer til uddannelsessektoren med særlig vægt på detail- og handel/kontoruddannelser. Med SIMU får du mulighed for at gøre din undervisning praksisnær og højne dine elevers motivation.

SIMU Butik, SIMU Byg, SIMU Kontor og SIMU World

Vores fire overordnede produkter er web-applikationer, der simulerer virkelighedens opgaver i detail- og kontorverdenen. Du behøver kun en browser og en internetforbindelse for at benytte applikationerne.

I SIMU Butik simuleres et mindre supermarked, hvor eleverne arbejder sammen i mindre grupper om blandt andet butiksindretning, varebestilling, lagerstyring, kundehåndtering og butiksøkonomi. Gennem SIMU-forløbet motiveres eleverne til at tage ansvar for supermarkedets drift, og grupperne vil hurtigt begynde at sætte en ære i at generere det største overskud. Med SIMU Byg har vi desuden simulation af et byggemarked, der fungerer på samme måde som SIMU Butik.

I SIMU Kontor simuleres en B2B-virksomhed med fokus på de konkrete processer i forbindelse med indkøb og salg af varer. Eleverne samarbejder i grupper blandt andet om håndtering af leverandører/kunder, rekvisitioner, fragt, pakkelister, faktura, kontering og meget mere. Også her opstår der hurtigt konkurrence mellem B2B-virksomhederne, og motivationen øges gennem forløbet.

I SIMU World simuleres en kombination af B2B- og B2C-virksomheder i et internationalt perspektiv. Fokus ligger her i høj grad på samhandel med udenlandske virksomheder, men også på e-handel og generelle processer inden for både kontor- og butiksverdenen.

Forskellige pakker

Produkterne har vi yderligere opdelt i forskellige pakkeløsninger. Hver pakke er tilpasset et eller flere studieforløb på de danske erhvervsskoler. Ved at følge konkrete studieforløb-links på produktsiden kan du læse mere om de pakker, vi anbefaler til dig og dine elever.

Vi anbefaler, at du deltager i et kursus for det valgte produkt, før du kører dit første SIMU-forløb med dine elever.