DIGITAL TOOL FOR PRACTICE ENTERPRISES 

Et stort finansieringsprojekt til oprettelse af digitale værktøjer til brug i praktikvirksomheder.

Mere end 7.000 praktikvirksomheder har adgang til praktisk erfaring med simuleret handel på internationalt plan. Dette betyder, at i stedet for kun at simulere handel igennem nationale sammenhænge, vil PENAPPS-platformen gøre det muligt for alle praktikvirksomheder på internationalt plan at deltage i international handel.

Hovedmålet med PENAPPS-projektet er at lette international handel for mere end 200.000 studerende om året. Dette gøres muligt i et virtuelt online miljø baseret på simulering som en praksisorienteret læringsmetode. Målet med dette projekt nås igennem udviklingen af en online digitale værktøjer bestående af 5 moduler.

 

  • Advertising module
  • A Web Application
  • Messaging and Notifications system
  • A Monitoring and Ticketing system
  • innovative concept called Worlds

 

De mange nationale praktikvirksomheder I over 40 lande vil få adgang til den online platform. Herigennem vil de opnå mange forskellige kvalifikationer indenfor international handel.

Platformen vil være tilgængelig for alle praktikvirksomheder indenfor PenWorldWide netværket.