Skolelicens – til ungdomsuddannelser

Skolelicensen dækker alle produktpakker under SIMU Butik, SIMU Byg og SIMU Kontor.
Tegnes licensen, bliver alle priser halveret. Benytter flere klasser SIMU-produkter, kan det derfor hurtigt betale sig at tegne en sådan licens.
Licensen faktureres årligt i september og kan opsiges med 6 måneders varsel.

Pris: kr. 16.000 årligt

Tegn en skolelicens:
Send en mail til learning@simu.dk, eller ring og aftal nærmere, så udformer vi en kontrakt, der sendes til jer for underskrift.

Institutionslicens – til praktikcentre

Institutionslicens dækker alle produktpakker under SIMU World.
Tegnes licensen, bliver alle priser halveret, og det kan derfor hurtigt betale sig at tegne en sådan licens ved køb af flere pakker.
Licensen faktureres årligt i januar og kan opsiges med 6 måneders varsel.

Pris: kr. 43.000 årligt

Tegn en institutionslicens:
Send en mail til learning@simu.dk, eller ring og aftal nærmere, så udformer vi en kontrakt, der sendes til jer for underskrift.