SIMU Center lægger stor vægt på, at du som underviser eller vejleder får en god start med vores simulationsværktøjer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvordan du bedst muligt bliver klædt på til at inddrage SIMU i din undervisning.

1. Vær grundigt forberedt med et SIMU Kursus


Før du påbegynder dit første undervisningsforløb, er det nødvendigt, at du deltager i et kursus for at få overblik over produktet og dets mange anvendelsesmuligheder. SIMU Learning kurser sikrer, at du får et konstruktivt og sammenhængende SIMU-forløb med dine elever.

 

2. Planlæg dit forløb med drejebøger
Drejebøgerne er detaljerede, skemalagte elev-forløb, som afspejler de krav til undervisningen, der stilles i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser. Ved at følge drejebøgerne i dit SIMU-forløb arbejder du i en effektiv struktur, der tager højde for bekendtgørelsens krav.

 

3. Sæt eleverne i gang med grundlæggende opgaver
For SIMU Trade drejer opgaverne sig om de arbejdsgange, der er knyttet til opstart af virksomheden, indkøb, salg, bogføring, korrespondance og markedsføring. For SIMU Butik handler de om etablering, varesortiment, indkøb, klargøring, åbning og drift..

4. Find hjælp til selvhjælp i vejledningerne
Når du bestiller din SIMU-pakke, får du udførlige vejledninger til alle grundlæggende funktioner. Vejledningerne findes både som tekstfiler og som videoer. Herudover findes også nogle korte præsentationsvideoer, som giver dig en introduktion til de 2 overordnede SIMU-produkter: SIMU Butik og SIMU Trade.

 

5. Giv eleverne nye udfordringer med ekstra opgaver
Alle SIMU-produkter lader sig let integrere i undervisningen. For at understøtte denne integration og samtidig øge elevernes motivation har vi udviklet en række ekstra opgaver til produkterne. Som underviser kan du benytte opgaverne, som de er, eller du kan blot lade dig inspirere til at finde på dine egne opgaver.

 

6. Gå til ERFA-møder
SIMU Learning faciliterer ERFA-møder på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor undervisere og SIMU Learning i fællesskab deler erfaringer og taler om, hvordan der effektivt tages hånd om både udfordringer og nye perspektiver i fremtidens SIMU-forløb.