VET TEACHING SKILLS PORTFOLIO

Projektet WEDEVET “Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students” er et 15-måneders KA2 strategisk partnerskabsprojekt igennem ERASMUS+, der startede i december 2019.

EUD- lærernes undervisning er afgørende for den læring, en elev vil få. WEDEVET projektets formål er derfor at gennemgå det materiale, der er relateret til nedenstående hovedområder, med fokus på at danne overblik og hjælpe med at styrke lærernes færdigheder. 

Teambuilding
Lederskab
Evnen til at være en influencer
Udvikle social bevidsthed og etisk samvittighed

I en praktikvirksomhed afviger underviserens og de studerendes roller stærkt fra dem i den traditionelle undervisning.


Underviserne, som i en praktikvirksomhed kaldes vejledere, er centrale aktører i virksomheden. De guider de studerende, som var de medarbejdere til at følge virksomhedens forretningsplan og budgetter. Nogle af praktikanterne bliver udnævnt som direktører, andre som linjeledere som et led i deres uddannelse og udvikling. Vejlederne fungerer som rådgivere for virksomhedens ansatte.

Målgruppe for projektet

–   vejledere i en praktikvirksomhed
–   undervisere på erhvervsskoler
–   andre interessenter med uddannelsesvirksomhed og praktik som en del af uddannelse, fx: gymnasier, universiteter og lignende institutioner

Projektmål

– gennemgang af eksisterende litteratur
– bedste praksis
– udvikling  og implementering af lignende initiativer og programmer
– 
behovsvurdering for at fremme kompetencerne indenfor erhvervsuddannelserne med brug af praktikvirksomheder og praksisbaseret læring
– udvikle materiale til undervisere på erhvervsskolerne for at fremme udvikling af deres kompetencer indenfor teambuilding, ledelse og kommunikation
– udbredelse af det skabte materiale og understøtte dets yderligere udbredelse
– udarbejde online aktiviteter for en bredere målgruppe i alle partnerlande, EU og internationalt igennem forskellige kanaler.

Projektresultat 

The VET Teacher Skills Portfolio. En Vejledning til undervisere på erhvervsuddannelserne om, hvordan man tilegner sig teambuilding, lederskab og kommunikationsevner og for at kunne overføre disse færdigheder til studerende.

Website