VET TEACHING SKILLS PORTFOLIO

Projektet WEDEVET “Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students” er et 15-måneders KA2 strategisk partnerskabsprojekt igennem ERASMUS+, der startede i december 2019.

Kvaliteten af en erhvervsuddannelse er tæt forbundet med niveauet af den undervisning der gives. Derfor er lærernes erfaring den vigtigste del i de studerendes læring. WEDEVET projektet vil gennemgå det materiale der er relateret til de nedenstående hovedområder

Teambuilding
Lederskab
Evnen til at være en influencer
Udvikle social bevidshed og etisk samvittighed

I en praktikvirksomhed afviger underviserens og de studerendes roller stærkt fra dem i den traditionelle undervisning.

Underviserne, som I en praktikvirksomhed kaldes vejledere, er omdrejningspunktet I virksomheden. De guider de studerende, som var de medarbejdere til at nå virksomhedens forretningsplan og budgetter. Nogle af praktikanterne bliver udnævnt som direktører, andre som linjeledere som en del af deres uddannelse og udvikling. Vejlederne fungerer som rådgivere for virksomhedens ansatte.

Målgruppe

–   Vejledere i en praktikvirksomhed
–   Undervisere på Erhvervsskoler
–   Andre interessenter: Gymnasier, universiteter, andre institutioner med           
    praktikvirksomheder og praksisbaseret uddannelse

Projektmål 

–  Gennemgå eksisterende litteratur
–  Bedste praksis
–  Udvikling og implementering af lignende initiativer og programmer
–  Behovsvurdering for at fremme kompetencerne indenfor
     erhvervsuddannelserne
     med brug af praktikvirksomheder og praksisbaseret læring.
–  Udvikle materiale til undervisere på erhvervsskolerne for at fremme udviklingen
     af deres kompetencer indenfor teambuilding, ledelse og kommunikation.
–  Udbredelse af det skabte materiale og understøtte dets yderligere udbredelse.
–  Udarbejde online aktiviteter for en bredere målgruppe i alle partnerlande, EU og
     internationalt igennem forskellige kanaler.

Projektresultat 

The VET Teacher Skills Portfolio. En Vejledning til undervisere på erhvervsuddannelserne om, hvordan man tilegner sig teambuilding, lederskab og kommunikationsevner og for at kunne overføre disse færdigheder til studerende.

Website