Structured Program for Enhancing Employability by Developing Future Ready Skills

SPEED digitale platform tilbyder læring via APPs. Det er udviklet som et praktisk værktøj for Erhvervsskole-undervisere

Project SPEED har til hensigt at skabe en digital træningsplatform baseret på mikroapps inden for Global Employability Master Skills. Dette projekt er udviklet gennem en skræddersyet ramme baseret på en intern undersøgelse blandt erhvervsskole-lærere ved IBC.

Formålet er at gavne Erhvervsskoleelever ved at opbygge deres kompetencer og færdigheder, hvilket forbedrer deres beskæftigelsesmuligheder på det europæiske arbejdsmarked.

SPEED’s mål er at skabe mikroindhold, der gør Erhvervsskoleelever mere kompetente inden for tværgående færdigheder, hvilket øger deres potentiale for beskæftigelse gennem en erhvervsuddannelse, der proaktivt er afstemt med dynamiske jobmarkedskrav

 

Målgruppe

Målgruppen for SPEED projektet er Erhvervsskoler

Projektet er planlagt til 12 måneder fra januar 2024 til december 2024
Hvor det herefter er planlagt at ansøge om et nyt projekt i forlængelse som udvider konceptet samt antallet af partnere.

Partnere

SPEED projektkonsortium omfatter projektkoordinatoren International Business College fra Danmark, META-4 fra Østrig og Orbtna Technica Skola fra Kroatien