ALLIANCE FOR DIGITAL PRACTICE ENTERPRISE EVENTS

Praktikvirksomheder (også kaldet uddannelsesvirksomheder) bygger bro mellem uddannelse og erhvervslivet. Det styrker inklusionsaspektet i læringsprocessen og giver unge mulighed for at tage ansvar for deres egne læringsforløb og lære i deres eget tempo. Vellykkede events er en vigtig del af erhvervslivet, og med JOINUS ønsker vi at udvikle et læringsmiljø, hvor forskellige eventformer bliver afprøvet.

MÅL

Uddannelsesvirksomheder (Practice Enterprise på engelsk) er med til at styrke akademiske færdigheder og præstationer, genskabe interessen for uddannelse og øge elevernes ønske om selvudvikling og stræben efter livslang læring.


Online ungdomsbegivenheder giver mulighed for at forbinde med jævnaldrende og interagere med unge fra hele Europa. Eleven bliver præsenteret for forskellige former for events, og derved skaber vi mulighed for aktivt at involvere de unge i egen læringsproces. Dermed opnår eleven bedre motivation, selvinitiativ, kreativitet og ansvar.


JOINUS – Alliance for Digital Practice Enterprise Events-projektet tilbyder et sikkert online arrangementsmiljø for elever. Her får de mulighed for at prøve sig frem med forskellige eventforme som en del af deres uddannelsesforløb.
Lavt uddannede deltagere vil få mulighed for at tilegne sig færdigheder og kompetencer i en peersharing-model, hvor de kan simulere en arbejdsbaseret begivenhed uden at skulle at leve op til de forventninger (eller frygte konsekvenserne), der findes, når man skaber events i den virkelige verden. Det betyder, at de kan udføre almindelige opgaver igen og igen.


De vil have fordelene ved virtuel øvelse mens de undgår de risici, de ville møde i virkeligheden. På samme tid får eleverne mulighed for virtuel mobilitet, hvorigennem de kan lære nye måder at arbejde på, samt fjernundervisning.

skills

RESULTATER

Projektet vil præsentere og udvikle fremtidssikre eventmodeller, der vil fastholde den pædagogiske anvendelsesmulighed også i krisetider, som fx det vi oplevede i den forgangne covid-19 pandemi.


Efterspørgslen efter eventmodeller i både online, hybrid og fysisk fremmøde formater er fortsat meget høj. Derfor undersøger vi med JOINUS alle modeller og giver eleverne mulighed for at øve sig i dem alle.


Derudover giver JOINUS-projektets rummelighed ungdomsorganisationer fra økonomisk udfordrede regioner mulighed for at fortsætte deres internationaliseringsstrategi.


Læs mere på https://joinus.penworldwide.org/ 

Vores konsortium

PEN WORLDWIDE

GERMANY

WEBSITE

REEP

France

WEBSITE

FUNDACIO INFORM

SPAIN

WEBSITE

Centro Studi

Italy

WEBSITE

LIBA

LITHUANIA

WEBSITE

IBC

DENMARK

WEBSITE