Higher Order Thinking Skils APPS

HOTSAPP digitale platform tilbyder læring via APPs. Det er udviklet som et praktisk værktøj for Erhvervsskole-undervisere

Målet med HOTSAPP er at skabe mikroindhold, der vil sætte Erhvervsskolestuderende i stand til at blive mere kompetente til tænke mere strategisk, som vil øge potentialet for beskæftigelse gennem en erhvervsuddannelse, der proaktivt tilpasser sig dynamiske arbejdsmarkedsbehov.

Vores mål er formet af det hurtige fald i ungdomsbeskæftigelse som en eftervirkning af pandemien, såvel som det deraf følgende jobskifte, ofte tvunget af mangel på muligheder – hvilket gør det mere vigtigt end nogensinde at uddanne Erhvervsskoleeleverne til udvikle færdigheder indenfor strategisk tænkning

Målgruppe

Målgruppen for HOTSAPP projektet er Erhvervsskoler

Projektet er planlagt til 12 måneder fra september 2022 til august 2023
Hvor det herefter er planlagt at ansøge om et nyt projekt i forlængelse som udvider konceptet samt antallet af partnere.

Partnere

HOTSAPP projektkonsortium omfatter projektkoordinatoren innoquality Systems fra Irland, META-4 fra Østrig og International Business College fra Danmark